ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลการทดสอบส่วนข้อเขียนเพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาตรี) 

ประกาศ: download  ประกาศ

Download (PDF, Unknown)