ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะฯ และอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download 1.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2563
Download 2. รายละเอียดประกาศ
Download 3. ขอบเขตงาน

Download (PDF, Unknown)