ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะฯ และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด ดังนี้

Download ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Download (PDF, 600KB)