ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบอาคารพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 4 ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ.ท่าพระจันทร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบอาคารพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 4 ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download 1.ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและระบบอาคารพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 4 ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
Download 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างงานก่อสร้าง
Download 3. BOQ-ชั้น 1
Download 4. DWG-ชั้น 1
Download 5. BOQ-ปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยา-ชั้น 1
Download 6. BOQ-ชั้น 4
Download 7. DWG-ชั้น 4
Download 8. BOQ-ปรับปรุงอาคารคณะสังคมวิทยา-ชั้น 4
Download 9. รายละเอียดการแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน-ชั้น-1 และ ชั้น 4

Download (PDF, Unknown)