ทำความรู้จักหลักสูตรการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ทำความรู้จักหลักสูตรการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Social Research-SocRes

  • ห้องปฎิบัติการการวิจัยทั้งสาย software ประมวลผลข้อมูล

  • ห้อง Lab วิจัยวัตถุ

  • ห้อง lab มานุษยวิทยากายภาพ (ห้องกระดูก) พร้อมลงภาคสนามแบบเจาะลึก

🕵️‍♀️จบแล้วต่อยอดอาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน นักอาชญาวิทยา นักข่าวแนวสอบสวนเปิดโปง

✅สมัครผ่าน TCAS66 รอบ3 ได้ที่ TCAS66 ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 66