บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาล ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง

nbtc-policy-watch-21-july-2014

วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง


เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. อาจารย์วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ได้ร่วมนำเสนอผลการศึกษา “บทวิเคราะห์บทบัญญัติว่าด้วยธรรมาภิบาล ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และข้อเสนอในการปรับปรุง” ในงานสัมมนา “3 ปี กสทช.: ความฝัน ความเป็นจริง และการปฏิรูปกฎกติกา” ณ ห้อง ศ.101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานสัมมนานี้จัดโดย โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย (Thai Law Watch) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ โครงการติดตามนโยบายสื่อและโทรคมนาคม (NBTC Policy Watch) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชม รายงานข่าวจากการสัมมนา โดยสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้ ที่นี่


GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)