สังคมวิทยา-มานุษยวิทยาเสวนา ครั้งที่ 6: ทำไมสิงคโปร์จึงไม่ต้องการวิชามานุษยวิทยา

ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง

“ทำไมสิงคโปร์จึงไม่ต้องการวิชามานุษยวิทยา?”

เมื่อวิชามานุษยวิทยาถูกมองว่าเป็น “ความรู้ฟุ่มเฟือย” สำหรับการพัฒนาประเทศ
สิงคโปร์จัดการมานุษยวิทยาแบบ “แอนตี้มานุษยวิทยา” อย่างไร? ทำไม?
และนักมานุษยวิทยาไทยคนเดียวในสิงคโปร์ ทำงาน และ เอาตัวรอดได้อย่างไร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา กิติอาษา
ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555
เวลา 14.30-17.30 น.

ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สำหรับผู้สนใจงานวิจัยของ ดร.พัฒนา กิติอาษา เกี่ยวกับมวยไทยในภาพยนตร์ ในฐานะภาพตัวแทนของสังคมไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่

และอ่านบทความ “Muai Thai Cinemas and the Burdens of Thai Men” ได้ ที่นี่