แถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

แหล่งที่มา http://news.ch7.com/detail/295019


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.
ร่วมกับ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แถลงผลการศึกษา การจัดทำดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 น. – 15.05 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ อาคารเอนกประสงค์ 1 มธ. ท่าพระจันทร์


เพื่อสะท้อนภาพความเป็นธรรมทางสังคมในประเทศไทย ในด้านการยอมรับความเสมอภาค, การมีส่วนร่วม สิทธิทางการเมือง, เศรษฐกิจ และกระบวนการยุติธรรม โดยผลสำรวจความเห็นประชาชน 10 จังหวัด กว่า 8,000 คนใน 2 ช่วงเวลา คือเดือนพฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561 และ 6 เดือนถัดมาพบว่า ในช่วง 6 เดือนแรก ดัชนีรวมวัดได้ร้อยละ 64.48 จากนั้นลดลงอยู่ที่ 47.74

ผู้วิจัยระบุว่า ความน่าสนใจการลดลงของดัชนีภาพลักษณ์ความเป็นธรรมทางสังคม เป็นผลจากข่าวและเหตุการณ์ในแต่ละช่วงปี ที่มีต่ออารมณ์และความรู้สึกของผู้ที่ให้ข้อมูล เช่น กรณีเสือดำที่ถูกล่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อปมนาฬิกาหรู และกรณีบ้านพักเชิงดอยสุเทพ ที่ปราศจากการรับรู้ การมีส่วนร่วม และการยอมรับจากคนในพื้นที่ ซึ่งมีผลต่อค่าดัชนีที่เปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้เชื่อว่าจะมีผลต่อการสะท้อนปัญหาสังคมที่หน่วยงานต่างๆ จะสามารถวางมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้