ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเอชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 หัวข้อ

“Alternative Models of Ethical Practice: Amateur Excavation, Conservation, and Curation of Antiquities in Myanmar”

โดยคุณ Jessica Wiseman
วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องบรรยาย LA 302 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

[บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ]

ชุดการบรรยาย “พลวัตและความหลากหลายของพิพิธภัณฑ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia) ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายวิจัยว่าด้วยพิพิธภัณฑ์ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ท่านที่สนใจ “ลงทะเบียนออนไลน์

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant


Lecture Series on “Dynamics and Diversity of Museums in Southeast Asia” #4

“Alternative Models of Ethical Practice: Amateur Excavation, Conservation, and Curation of Antiquities in Myanmar”

By Jessica Wiseman
Tuesday 24th September 2019 : 13.30 – 16.00 Room LA 302, 3rd Floor, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, Tha Prachan, Bangkok

Jessica Wiseman is an independent scholar based in Yangon, Myanmar and Bangkok, Thailand. Her research is focused on the ethics of archaeology and heritage policy, particularly in relation to community rights. She has an MA in Religious Studies from the University of Edinburgh and an MA in Archaeology and Heritage from the University of Leicester.

Online registration Click

For more info, please contact
Email: tusa.postgrads@gmail.com
FB: https://www.facebook.com/tusocant