งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20


งานสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 20

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จัดโดย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ สัมมนาออนไลน์


“เครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา” จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจำนวน 16 แห่ง ทางเครือข่ายฯ ได้จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปีอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกปี เพื่อเสริมสร้าง ต่อยอดความรู้ และสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการจากทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มที่สังกัดเครือข่ายฯ สำหรับการประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 20 นี้ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ และกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยน” … อ่านต่อ