ประกาศ คณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อเตรียมดำเนินการสรรหาฯ

เรื่อง การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

[ Download ] ประกาศ คณะอนุกรรมการสรรหาคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เพื่อเตรียมดำเนินการสรรหาฯ
[ Download ] ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)