บรรยากาศงานวันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

บรรยากาศงาน วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

10.00 – 12.15 น. เสวนารายงานผลงานวิจัยสถานะใหม่งานวิจัยคณะฯ ผลงานคณาจารย์ “สนามใน/ข้ามแดน” กำหนดการ

13.15 – 17.00 น. สนามกูมี: การนำเสนอผลงานนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 กำหนดการ