บรรยากาศกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2565

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ บริเวณหน้าอาคาร และลาน 50 ปีของคณะฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565