บรรยากาศเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 3 “มานุษยวิทยา ยาต้านจุลชีพ และเชื้อดื้อยา”

กิจกรรมของ “No Man’s Land: คน สัตว์ สิ่งของ” ชุดเสวนาวิชาการนับถอยหลังสู่วาระครบรอบ 55 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดย อาจารย์ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์) และ ดร​.ประชาธิป กะทา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ดร.เอกสิทธิ์ หนุนภักดี (สังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์)

ณ ห้องประชุมคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม