วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Print
โปสเตอร์: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 49 ปี (2508-2557)

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มธ. ศูนย์รังสิต


กำหนดการ

09.00 – 09.30 น.
พิธีทางศาสนา สวดพระปริตร (แบบมอญ) โดยพระคณาจารย์ 9 รูป นำโดยท่านเจ้าอาวาส วัดจันทน์กะพ้อ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
* การสวดพระปริตร (แบบมอญ) ถือเป็นบทพระพุทธมนต์ที่ถือว่าเป็นมงคลและศักดิ์สิทธิ์ โดยความหมายของคำปริตร หมายถึง ความต้านทาน , เครื่องป้องกันรักษา ในการสวดน้ำพระพุทธมนต์เพื่อใช้ในพระบรมมหาราชวังจะต้องใช้คณะสงฆ์มอญเท่านั้น *

09.30 – 10.00 น.
ตักบาตรอาหารแห้ง (นำสิ่งของมาเอง)

10.00 – 12.00 น.
โครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิมและนิทรรศการภาพถ่าย “มอง(ให้-ไม่)เห็น” ของนักศึกษาและอาจารย์คณะฯ

12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 16.30 น.
เสวนาวิชาการ “สนามเด็กเล่น” โดยฝ่ายกิจกรรมวิชาการ องค์การนักศึกษาคณะฯ ณ ห้องบรรยาย สม.306 มธ.ศูนย์รังสิต