ขอเชิญร่วมเสวนาฟังทางวิชาการ

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังเสวนาวิชาการ

“Fear and Loathing in the Anthropocene: On Eco-Anxiety and Authoritarian Impulses in an Age of Rupture”

โดย Noah Theriault,
Assistant Professor, Carnegie Mellon University

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องบรรยาย 1 โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
[บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ]