ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน 60 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ดังนี้

Download เอกสาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Download (PDF, Unknown)