รายละเอียดการสอบจัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

นักศึกษาที่ต้องการเข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีนประจำปีการศึกษา 2555 สามารถเข้าดูรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดสอบ P.T. จัดระดับพื้นความรู้ภาษาต่างประเทศได้ที่นี่

Download (PDF, 298KB)