ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 – 30 กันยายน 2563

ประกาศรับสมัคร : ดาวน์โหลด
ใบสมัคร : ดาวน์โหลด

Download (PDF, Unknown)