ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

โครงการบัณฑิตศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดตามในประกาศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ทุกท่านแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26-วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. ผ่านทางอีเมล tusa.postgrads@gmail.com

Download (PDF, Unknown)