บรรยากาศพิธีวางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

บรรยากาศพิธีวางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562

โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีวางพานพุ่ม อนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2562
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์