ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทยในเกาหลีใต้คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ

“ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทย
ในเกาหลีใต้”

วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


กำหนดการ

13.30 – 14.00 น.
ลงทะเบียน

14.00 – 17.00 น.
บรรยายสาธารณะ “ภาวะสุ่มเสี่ยงของสิทธิที่พักอาศัยของแรงงานไทยในเกาหลีใต้”
รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ มุสิกวงศ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

แลกเปลี่ยนและดำเนินรายการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธี บราวน์
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17.00 น.
ถาม – ตอบ


บทคัดย่อ
แรงงานข้ามชาติในเกาหลีใต้มาจากซีกโลกใต้ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรงงานข้ามชาติชาวไทยที่มีวีซ่ารับจ้างทำงานชั่วคราวประสบกับข้อจำกัดด้านสิทธิ์แรงงาน พวกเขาอาศัยในที่เปิด ถูกคุกคามได้ แต่ก็หาได้เกรงกลัวต่อการจู่โจมจากการตรวจคนเข้าเมือง ณ ที่ทำงาน แรงงานไทยที่ไม่มีเอกสารเรียกตัวเองว่า “คนผี” และอาศัยอยู่ในเงามืด พวกเขาทำงานทั้งในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งศัลยกรรม รถยนต์ ไร่ผัก ฟาร์มปศุสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารแห้ง ก่อสร้าง นวด และรับจ้างรายวัน สถานะผู้อพยพแบบนี้นำไปสู่สภาวะสุ่มเสี่ยงของชีวิต คนใช้แรงงานอพยพเหล่านี้มีข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิของพวกเขาเนื่องจากสถานภาพของพวกเขา บทความนี้ตั้งคำถาม 3 ข้อ 1) มีเหตุอะไรที่ทำให้การต่อสู้กับชีวติประจำวันของพวกเขามีลักษณะ “สุ่มเสี่ยง” 2) ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิอันสุ่มเสี่ยงของผู้ใช้แรงงานอพยพและสิทธิต่อที่อยู่อาศัยเป็นอย่างไร 3) สภาวะสุ่มเสี่ยงเป็นโครงสร้างกำกับสิทธิในที่พักอาศัยในปัจจุบันอย่างไร