สัมมนาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต “มองคน สะท้อนสังคม”

seminar-thesis-ma-phd-2015-resize

โครงการบัณฑิตศึกษา
คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตเเละดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

มองคน สะท้อนสังคม

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาเเละมานุษยวิทยา
อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 4 มธ.ท่าพระจันทร์


08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.
สถานะ การต่อรอง และการสร้างทางเลือกของคนไร้รัฐชาวโรฮิงญาในประเทศไทย
ศิววงศ์ สุขทวี

ความเป็นเด็ก”กับปฎิบัติการเด็ก: กรณีศึกษานักเรียนสัญชาติพม่า ที่จังหวัดสมุทรสาคร
อารีลักษณ์ ไพรัตน์

10.30-12.30 น.
รวมกันเราเต้น’ การรวมกลุ่มวัฒนธรรมเรฟ หรือ คลับ ในประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี: กลุ่มผู้นิยมดนตรีแนว Trance ในประเทศไทย
ปิยกุล ภูศรี

ชุมชนชาติพันธุ์“บรู”ร่วมสมัยบนพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว วิถีชีวิตและการปรับตัวทางวัฒนธรรม
เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.30 น.
ชีวิตมุสลิมใน“รังยาเสพติด”
แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

พลวัตความหมายคำว่า“บ้าน”ของคนไร้บ้าน
ญาณิกา อักษรนำ

14.30-16.00 น.
บั้นปลายชีวิตของคนในเมืองการค้า
สุทิศา ปลื้มปิติวิริยะเวช

อัปสรากลางไฟ: อัตวิสัย พื้นที่ และประสบการณ์ผัสสะในชีวิตประจำวันของผู้หญิงบาร์ชาวกัมพูชา
บุษบงก์ วิเศษพลชัย

ดำเนินรายการตลอดการสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร