วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครบรอบปีที่ 54

ใบปิด: เดชาภิวัชร์ นพมิตร

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 54 ปี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 – 17.00 น.
ณ อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 1 และชั้น 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


กำหนดการ พิธีทางศาสนา

08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 – 10.00 น.
พิธีทางศาสนา (ชั้น 1)


กำหนดการ เสวนารายงานผลงานวิจัยสถานะใหม่งานวิจัยคณะฯ ผลงานคณาจารย์ “สนามใน/ข้ามแดน”

10.00 – 10.10 น.
ลงทะเบียน (ชั้น 3)

10.10 – 12.15 น.
เสวนารายงานผลงานวิจัยสถานะใหม่งานวิจัยคณะฯ ผลงานคณาจารย์ “สนามใน/ข้ามแดน”

 • ด้นชีวิต : กรณีศึกษา ผู้ค้ารายย่อยชาวเวียดในลาว
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี ตันธุวนิตย์
 • “ออเญ่อ-อาเคอะ”: วิถีชาติพันธุ์ข้ามพรมแดน
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์
 • การเคลื่อนย้ายเสมือนของแรงงานทักษะสูงชาวญี่ปุ่นที่ศรีราชา
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี
 • โครงสร้างการศึกษาและวัฒนธรรมการกวดวิชา
  โดย อาจารย์วาทินีย์ วิชัยยา
 • อยู่กับบาดแผลจากความรุนแรงทางการเมือง
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า


กำหนดการ เสวนาวิชาการ “สนามกูมี

13.15 – 13.30 น.
ลงทะเบียน (ชั้น 3)

13.30 – 17.00 น.
สนามกูมี
การนำเสนอผลงานของนักศึกษาปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561