รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดนักศึกษาเข้าหอพัก มธ. (สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)

ประกาศ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน เรื่อง การจัดนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

Download (PDF, 126KB)