โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

เปิดรับสมัคร: 9 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2555 (วันที่ 5 – 12 พฤษภาคม 2555 เปิดรับสมัครทุกวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์: วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00 น. ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และทาง https://socanth.tu.ac.th

กำหนดการสอบสัมภาษณ์: ประกาศให้ทราบภายหลัง ณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และทาง https://socanth.tu.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์:

Download (PDF, 1.38MB)