โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยแบ่งเป็น

  • สมัครทางไปรษณีย์: วันที่ 1 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560
  • สมัครด้วยตนเอง: วันที่ 7 มิถุนายน – 20 มิถุนายน 2560 (เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกโดยตรง

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการชำระค่าสมัคร [pdf]

สามารถดูรายละเอียดเติมได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Download (PDF, 727KB)