โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้สนใจสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ โดยแบ่งเป็น

  • สมัครทางไปรษณีย์: 2 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2559
  • สมัครด้วยตนเอง: 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 (เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดใบสมัคร [pdf]
เอกสารการชำระค่าสมัคร [pdf]

สามารถดูรายละเอียดเติมได้จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Download (PDF, 245KB)


Download (PDF, 278KB)