ขอเชิญร่วมอบรมตอนเย็น

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจอบรมคอร์สต่างๆตอนเย็น สนใจเชิญมาลงชื่อได้ที่พี่ลี้ ห้องสำนักงานฯ ชั้น 2