โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล ภาคการศึกษา 2/2561
ใบปิด: รัชพล ผะอบเหล็ก
ฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอเชิญนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาร่วมกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะการศึกษาวิจัยรายบุคคล
ภาคการศึกษา 2/2561

27 มีนาคม 2562 | 9.30-12.30 น.
ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


9.30-10.30 น.
ทักษะการค้นคว้าข้อมูลการทำวิจัยผ่านสื่อออนไลน์
และการอ่านจับใจความเอกสารภาษาอังกฤษแบบรวดเร็ว

อาจารย์ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง

10.30-11.30 น.
หลักการเขียนทางวิชาการเบื้องต้นเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
อาจารย์สรัญญา เตรัตน์

11.30-12.30 น.
การเขียนอ้างอิงตามหลักวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัยที่นักศึกษาควรรู้
อาจารย์วิภาวี พงษ์ปิ่น


นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
*ผู้ลงทะเบียน 40 คนแรกจะได้รับเอกสารประกอบการอบรม ฟรี*