กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา กำหนดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง SC 4001 และห้อง SC 4020 ชั้น 4 อาคาร SC
ขอให้นักศึกษาใหม่มาร่วมปฐมนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน

Download (PDF, 99KB)