สรุปความการบรรยายพิเศษ Natural Hazards in Anthropological Perspective

สรุปความการบรรยายพิเศษ

Natural Hazards in Anthropological Perspective (ภัยธรรมชาติในมุมมองทางมานุษยวิทยา)

โดย Professor Leslie E. Sponsel
คณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมวัฒนธรรมร่วมสมัย
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรุปและเรียบเรียงโดย นิรมล ยุวนบุณย์ (กลุ่มจับตาประชาสังคมไทย || TSMW)

Download (PDF, 3.92MB)