จินตนาการทางสังคมวิทยา | The Sociological Imagination
จินตนาการทางสังคมวิทยา
The Sociological Imagination
C. Wright Mills เขียน
จันทนี เจริญศรี แปล
ภาคิน นิมมานนรวงศ์ บรรณาธิการ
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ bookscape (2567)

โดยได้รับทุนสนับสนุนบางส่วนจาก
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซี. ไรต์ มิลส์ (1916-1962) ศาสตราจารย์สังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สั่นสะเทือนวงการสังคมศาสตร์ด้วยหนังสือที่นำเสนอกรอบคิดอมตะข้ามกาลเวลา บทวิพากษ์ที่ลงลึกถึงแก่น และแนวทางการทวงคืน “คำมั่นสัญญา” ที่คนในสังคมศาสตร์ทอดทิ้งไป

จินตนาการทางสังคมวิทยา คือถ้อยความว่าด้วยภารกิจที่สังคมศาสตร์มีต่อสังคม คือพลังที่จะศึกษาปัญหาสังคมอย่างสัมพันธ์กับชีวิตบุคคลและประวัติศาสตร์ คือคุณสมบัติทางปัญญาที่ทำให้นักสังคมศาสตร์สร้างงานที่ดีที่สุดในชีวิตออกมาได้ คือวิธีทำความเข้าใจโลกซึ่งอยู่เลยพ้นออกไปจากชีวิตของตัวเอง

The Sociological Imagination เผยเบื้องหลังการพัฒนาจินตนาการทางสังคมวิทยา พร้อมกับบทวิพากษ์เผ็ดร้อนต่อวงวิชาการสังคมศาสตร์ที่ป่วยไข้ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางของสังคมศาสตร์ที่นับวันยิ่งหลุดลอยจากความจริงทางสังคม การลุ่มหลงกับอภิทฤษฎีที่ดูยิ่งใหญ่แต่ไร้ความหมาย การวิจัยที่สนใจวิธีศึกษาสวยหรูทางสถิติแต่ละเลยมิติอื่นที่สำคัญ และการเติบใหญ่ของนักเทคนิคที่ทำงานตามใบสั่ง

นี่คือคู่มือด้านสังคมศาสตร์ฉบับคลาสสิกสำหรับนักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริงในทุกศาสตร์ ทั้งสังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา และมานุษยวิทยา


ดูรายละเอียดการสั่งซื้อและอ่านบทที่ 1 “คำมั่นสัญญา” ได้ที่เว็บไซต์สำนักพิมพ์
อ่านแบบ E-book:
Meb: https://t.ly/VKkYv
Pinto: https://t.ly/GYg8K