ย้อนรอยสังคมวิทยา: เส้นทางศาสตร์ว่าด้วยสังคม

ฝ่ายบริการวิชาการ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือ
สังคมวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา และ
ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน

ย้อนรอยสังคมวิทยา:
เส้นทางศาสตร์ว่าด้วยสังคม

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559
เวลา 16.00 – 18.00 น.
ร้าน B2S สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร


แม้สังคมวิทยาจะสถาปนาตัวเองในฐานะศาสตร์และเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการมาอย่างยาวนาน แต่สำหรับผู้คนนอกแวดวงวิชาการแล้ว สังคมวิทยายังคงมีสถานะเป็นศาสตร์ลึกลับอันไม่เป็นที่เข้าใจมากนัก โดยเฉพาะในสังคมไทยที่ยังมีข้อเขียนทางสังคมวิทยาในภาษาไทยอยู่ค่อนข้างน้อย

“ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาสังคม” อาจเป็นการอธิบายสังคมวิทยาที่สั้นที่สุด แต่คำอธิบายที่สั้นที่สุดก็ยังไม่ได้เข้าใจง่ายนัก ถึงที่สุดแล้วการพยายามทำความเข้าใจสังคมวิทยาอาจต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่า “สังคม” ยิ่งไปกว่านั้น มุมมองต่อแนวคิดเรื่องสังคมก็ถูกขยายความ/ตีความ/ประกอบสร้างขึ้นมาใหม่จากนักทฤษฎีรุ่นต่างๆ ในแง่นี้การทำความเข้าใจเส้นทางของแนวคิดเรื่องสังคมอาจช่วยให้เข้าใจสังคมวิทยาได้มากขึ้น

จากที่คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับแนวคิดทางสังคมวิทยาภาษาไทยออกมา 2 เล่ม ได้แก่ สังคมวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา ของสำนักพิมพ์ Openworlds ซึ่งแปลโดย ดร.จันทนี เจริญศรี และ ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน ส่วนหนึ่งของโครงการจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยความร่วมมือกับสำนักพิมพ์ Paragraph โดยมี ดร.จันทนี เจริญศรีเป็นบรรณาธิการ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้จัดเสวนาเพื่อแนะนำสังคมวิทยาและหนังสือทั้ง 2 เล่มแก่สาธารณะ

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ Openworlds และสำนักพิมพ์ Paragraph จัดเสวนา “ย้อนรอยสังคมวิทยา: เส้นทางศาสตร์ว่าด้วยสังคม” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทความในหนังสือ “ศาสตร์ อศาสตร์ฯ”, ดร.จันทนี เจริญศรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้แปลหนังสือ สังคมวิทยา: ความรู้ฉบับพกพา และบรรณาธิการหนังสือ ศาสตร์ อศาสตร์: เข้ามาข้างนอก ออกไปข้างใน, รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, และมีผู้ดำเนินรายการคือ ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งหมดนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนถึงพัฒนาการของสังคมวิทยา บทบาทของสังคมวิทยา และแนวคิดเรื่องสังคมซึ่งเป็นหน่วยในการศึกษาที่สำคัญของสังคมวิทยา


กำหนดการ

15.30 – 16.00 น.
ลงทะเบียน

16.00 – 18.00 น.
เสวนา
ย้อนรอยสังคมวิทยา:
เส้นทางศาสตร์ว่าด้วยสังคม

 • ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.จันทนี เจริญศรี
  คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
  คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ชวนสนทนาโดย

 • ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย