นักศึกษา

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

มหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ชิงถ้วยรางวัล ชนะเลิศทีมรวม และ MAN OF THE MATCH พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต

CFP: สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานวิจัย/บทความ ที่เขียนขึ้นในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมหาวิทยาของเจ้าของผลงาน เข้ารับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2556

ออกภาคสนาม วิชา สม.417 ภาคนิพนธ์1

เมื่อวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2555 ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร,อ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์,อ.ดร.รัตนา โตสกุล และ อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ ได้นำนักศึกษา โครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม ผู้ลงเรียนในรายวิชา สม.417 ภาคนิพนธ์ 1 ออกศึกษาภาคสนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ออกภาคสนาม วิชา สว.456 สังคมวิทยาการพัฒนา

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ ได้นำนักศึกษาในรายวิชา สว.456 สังคมวิทยาการพัฒนา ออกศึกษาภาคสนาม ณ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีคุณมะลิวัลย์ นาควิโรจน์ แกนนำเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยจากสารพิษโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากร และ นักศึกษายังมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านรอบๆโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่เจ็บป่วยและได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ

ออกภาคสนาม วิชา สว.336 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 อ.ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร ได้นำนักศึกษาในรายวิชา สว.336 สังคมวิทยาสิ่งแวดล้อม ออกศึกษาภาคสนาม ณ บ้านบ่อนอก อ.เมือง และ บ้านกรูด อ.บางสะพาน จะประจวบคีรัขันธ์ ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณกรณ์อุมา พงษ์น้อย และ คุณจินตนา แก้วขาว มาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับขบวนการต่่อสู้ภาคประชาชนในการเกี่ยวกับประเด็นสิ่งเเวดล้อมภายในท้องถิ่น จ.ประจวบคีรัขันธ์

โครงการค่ายศึกษาปัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน

โครงการค่ายศึกษาปัญหาและเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน ณ ชุมชนชาวมุสลิม ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก จัดโดยคณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2555

โครงการศึกษาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 2554

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้จัดให้มีโครงการศึกษาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 2554 ณ วัดโพธิ์นิ่มรัตตาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กว่า 60 คน

เสวนาสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3

เสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 3 ตอน “ไม่ขยับเท่ากับธรรมศาสตร์” วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555