นักศึกษา

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [view]

แนวทางการปฏิบัติกรณีติดเชื้อโควิด

กรณีตรวจพบเชื้อโควิดสามารถขอรับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย 15,000 บาท และ จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5,000 บาท Download ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Download ประกาศช่วยเหลือนักศึกษาติดโควิด 19 Download แบบฟอร์มคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอรับเงินช่วยเหลือนักศึกษาติดโควิด 19 ที่มาภาพ https://tu.ac.th/covid19-information-safety-and-help ที่มาภาพ https://tu.ac.th/tustudentassist-05

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

มหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ชิงถ้วยรางวัล ชนะเลิศทีมรวม และ MAN OF THE MATCH พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต

CFP: สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานวิจัย/บทความ ที่เขียนขึ้นในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมหาวิทยาของเจ้าของผลงาน เข้ารับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2556

ออกภาคสนาม วิชา สม.417 ภาคนิพนธ์1

เมื่อวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2555 ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร,อ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์,อ.ดร.รัตนา โตสกุล และ อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ ได้นำนักศึกษา โครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม ผู้ลงเรียนในรายวิชา สม.417 ภาคนิพนธ์ 1 ออกศึกษาภาคสนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ออกภาคสนาม วิชา สว.456 สังคมวิทยาการพัฒนา

เมื่อวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 อ.กนกรัตน์ กิตติวิวัฒน์ ได้นำนักศึกษาในรายวิชา สว.456 สังคมวิทยาการพัฒนา ออกศึกษาภาคสนาม ณ ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีคุณมะลิวัลย์ นาควิโรจน์ แกนนำเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยจากสารพิษโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นวิทยากร และ นักศึกษายังมีโอกาสได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านรอบๆโรงไฟฟ้าแม่เมาะที่เจ็บป่วยและได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ