นักศึกษา

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ปิตุพร ถิ่นทวี (บัว) ประธาน นัทธ์ฐภัค ฟุ้งกลิ่นสุทธิ์ (อิฐ) รองประธาน ธันยธรณ์ ไฉยชาติ (แต้ว) เลขานุการ อคิราภ์ วิรุณราช (เอย) เหรัญญิก ยศวารี โรจน์สุธี (ปิ่นปัก) ประชาสัมพันธ์ พชรพร เอกศิลป์ (เพชร) วัฒนธรรม พัทธ์ธีมา ทองแก้ว (เพลิน) วิชาการ กมลทิพย์ ไชยรัตน์ (แหวน) กีฬา ภัสร์ชนันภัค ไตรสนธิ์ (ฝ้าย) สวัสดิการ อัจฉรา อร่ามศักดิ์ (พลอย) ประสานงาน ณิชาพัชร์ ไทยกุล (แพรว) ทะเบียน จุฑาภรณ์ สำราญ (จ๋า) ค่ายอาสาพัฒนา กรรชัย ตันติชาญชัยกุล (ชัย) […]

คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [view]

แนวทางการปฏิบัติกรณีติดเชื้อโควิด-19

กรณีตรวจพบเชื้อโควิดสามารถขอรับการช่วยเหลือจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 2,000 บาท ผู้ติดเชื้อโควิด –19 1.ตรวจพบเชื้อที่โรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นๆ หรือติดต่อ Thammasat Well Being Center โทร 02-696-6600-2 **กรณีจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ให้รอการติดต่อกลับจากศูนย์การรับส่งผู้ป่วย 2.กรอกรายละเอียดใน 2 แบบฟอร์ม ต่อไปนี้ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อ โควิด-19 (เบิกได้ถึง 31 พฤษภาคม 2565) – เอกสารข้อ 2.2 เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งไฟล์ไปที่แผนกการเงิน อีเมล์ fnsocant@gmail.com โทร 02-696-5869 – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอัญณิการ์ (พี่ลี้) Line ID : LEEANNIKAR โทร 02-696-5806 Download แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ติดเชื้อโควิด-19 Download ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ฯ และกรอกแบบฟอร์ม ที่มาภาพ https://tu.ac.th/covid19-information-safety-and-help

วันสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขอเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 49 ปี ร่วมฟังสวดพระปริตร (แบบมอญ) ร่วมโครงการวัฒนธรรมอาหารชาวไทยมุสลิม ชมนิทรรศการภาพถ่าย และเสวนาวิชาการ โดยองค์การนักศึกษาคณะฯ

มหกรรมผลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยนักศึกษาสาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2556

วันจันทร์ ที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป บริเวณ ชั้น 1 อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน โบว์ลิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่าง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

ชิงถ้วยรางวัล ชนะเลิศทีมรวม และ MAN OF THE MATCH พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 16.00-19.00 น. ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ – รังสิต

CFP: สัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี

ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานวิจัย/บทความ ที่เขียนขึ้นในระหว่างศึกษาระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และมหาวิทยาของเจ้าของผลงาน เข้ารับคัดเลือกเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 มกราคม 2556

ออกภาคสนาม วิชา สม.417 ภาคนิพนธ์1

เมื่อวันที่ 4-10 พฤษภาคม 2555 ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร,อ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์,อ.ดร.รัตนา โตสกุล และ อ.ดร.ปณิธี สุขสมบูรณ์ ได้นำนักศึกษา โครงการปริญญาตรีการวิจัยทางสังคม ผู้ลงเรียนในรายวิชา สม.417 ภาคนิพนธ์ 1 ออกศึกษาภาคสนาม ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม