แนวทางการปฏิบัติกรณีติดเชื้อโควิด-19

กรณีตรวจพบเชื้อโควิดสามารถขอรับการช่วยเหลือจากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวน 2,000 บาท

ผู้ติดเชื้อโควิด –19

1.ตรวจพบเชื้อที่โรงพยาบาลและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนั้นๆ หรือติดต่อ Thammasat Well Being Center โทร 02-696-6600-2
**กรณีจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ ให้รอการติดต่อกลับจากศูนย์การรับส่งผู้ป่วย


2.กรอกรายละเอียดใน 2 แบบฟอร์ม ต่อไปนี้ เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกรณีนักศึกษาติดเชื้อ โควิด-19 (เบิกได้ถึง 31 พฤษภาคม 2565)
– เอกสารข้อ 2.2 เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งไฟล์ไปที่แผนกการเงิน อีเมล์ fnsocant@gmail.com โทร 02-696-5869
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอัญณิการ์ (พี่ลี้) Line ID : LEEANNIKAR โทร 02-696-5806

  • Download แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ติดเชื้อโควิด-19
  • Download ประกาศหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ฯ และกรอกแบบฟอร์ม


  • ที่มาภาพ https://tu.ac.th/covid19-information-safety-and-help