รายชื่อเอกสารอ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา ปีการศึกษา 2562


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ที่นี่

รายชื่อเอกสารที่ใช้อ่านล่วงหน้าและการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชามานุษยวิทยา
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2562


1) วิชาความสามารถในการใช้เหตุผลทางสังคมศาสตร์

ให้ผู้สมัครอ่านเอกสารทั้งสองรายการต่อไปนี้

  1. อ่านบทนำ และเลือกอ่านอีก 1 บทความจากหนังสือต่อไปนี้
  2. อ่านบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ทิม เครสส์เวลล์ (Tim Cresswell) หัวข้อ “Mobility between Movement, Meaning and Practice.” พร้อมรับชมวิดีทัศน์การสัมภาษณ์จากเว็บไซต์ Mobile Lives Forum ได้ ที่นี่


2. วิชาความรู้ทางการวิจัย

ให้ผู้สมัครอ่านวิทยานิพนธ์ 1 เล่ม ดังนี้


หมายเหตุ

  • เอกสารข้างต้นและเอกสารอื่น ๆ สามารถนำเข้าห้องสอบได้ในวันสอบข้อเขียน
  • เอกสารทุกชิ้นสามารถอ่านออนไลน์หรือดาวน์โหลดได้จากลิงก์ที่ระบุในรายชื่อเอกสาร
    แต่ละชิ้น
  • สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะถ่ายสำเนาเอกสารข้างต้น สามารถติดต่อได้ที่โครงการบัณฑิตศึกษาฯ อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น 3 มธ.ท่าพระจันทร์ โทร. 02 613 2804 (คุณศิริภัทร)