ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาสังคมวิทยา 

ประกาศรับสมัคร: download announcement
ใบสมัคร: download pdf | docx

Download (PDF, Unknown)