สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2556

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา ครั้งที่ 1/2556
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง

ตามรอยอดีตด้วยเทคโนโลยีอวกาศ:
สำรวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง–ท่าจีน
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556
เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องอเนกประสงค์ 1
ชั้น 1 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

อ่านบทคัดย่อ ของบทความ “Tracing Post-Dvaravati Culture from Space: applying remote sensing techniques in west-central Thailand” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ the 14th International Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists (EurASEAA)
วันที่ 18-21 กันยายน 2555 ณ กรุงดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ ที่นี่

อ่านรายงานการวิจัย “การสำรวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing)” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนก กาญจนจันทร และคณะ ได้ ที่นี่