ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับที่ 3 เรื่อง รายงานผลการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ฉบับที่ 3
เรื่อง รายงานผลการทาบทามผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Download (PDF, Unknown)