วีดีโองานนานาสาระ – จิปาถะความรู้: เสวนาวิชาการเพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะกีรตยาจารย์ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    วีดีโองานนานาสาระ – จิปาถะความรู้: เสวนาวิชาการเพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
    ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.30 – 16.30 น.ณ ห้องประชุมริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    กำหนดการ | ภาพบรรยากาศ | คลิปวีดีโอ