บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 53 ประจำปีการศึกษา 2562

    วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 63 [Live] ห้องออดิทอเรียม 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา : รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา ทักทายบัณฑิตใหม่ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนดี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี : คณบดี กล่าวเปิดงานปัจฉิมกถาและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
  • รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์ : อดีตคณบดี กล่าวให้แง่คิดแก่บัณฑิตใหม่

ติวเข้ม “สมัครและสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน”

คุณอภิชัย สุทธาโรจน์ : ที่ปรึกษา CEO ด้านการจัดการและการบริหารงานบุคคล บริษัท โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด (ศิษย์เก่ารหัส 24 รุ่นที่ 18)

ถ่ายทอดประสบการณ์ “การปรับตัวกับชีวิตหลังรั้วมหาวิทยาลัย”

นางสาวณปภัช สิริเกษมชัย : นักวิจัย TDRI (ศิษย์เก่ารหัส 57 รุ่นที่ 51)
ผู้ดำเนินรายการ นางสาวมุกดามาศ ชูพงศ์ (นักศึกษารหัส 59 รุ่นที่ 53)

ปัจฉิมกถา หัวข้อ “โลกกว้าง ทางไม่แคบกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา”

คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข : บรรณาธิการสำนักข่าวประชาไท ผู้จัดรายการ Wake Up Thailand ทาง Voice TV (ศิษย์เก่ารหัส 34 รุ่นที่ 28)
ศิษย์เก่าดีเด่นคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ.2558)

กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ และต้อนรับสู่เครือข่ายโลกของศิษย์เก่าฯ

คุณคณิต ลิมปิพิชัย : นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ (ศิษย์เก่ารหัส 25 รุ่นที่ 19)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซานี่ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา


รองศาสตราจารย์ พรชัย ตระกูลวรานนท์


คุณชูวัส ฤกษ์ศิริสุข


คุณคณิต ลิมปิพิชัย


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนี เจริญศรี


คุณอภิชัย สุทธาโรจน์


นางสาวมุกดามาศ ชูพงศ์ / นางสาวณปภัช สิริเกษมชัย