สิงสาราสัตว์: มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา
สิงสาราสัตว์:
มานุษยวิทยาว่าด้วยสัตว์และสัตว์ศึกษา


สุดแดน วิสุทธิลักษณ์
บรรณาธิการ

จัดพิมพ์โดย
โครงการจัดพิมพ์คบไฟ

ราคา 250 บาท

หนังสือเล่มนี้รวมข้อเขียนจำนวน 7 เรื่อง ส่วนหนึ่งมาจากการนำาเสนอในงานสัมมนาครบ 50 ปีของการสถาปนาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เสนอทิศทางการศึกษาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่พยายามหลึกเลี่ยงการให้ “มนุษย์” เป็นศูนย์กลางของการศึกษา โดยขยายความสำาคัญไปสู่สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ ซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงสภาพแวดล้อมของมนุษย์ บทความอีกส่วนหนึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 • นกกรงหัวจุก
  มลธิณี แจ้งสามสี
 • งู: สัตว์ร้าย/สัตว์เลี้ยง
  ธนภัทร ไผทรัตน์
 • ชีวิตสุนัขไร้เจ้าของ
  เชยอง จอง
 • ทำาไมเราจึงรังเกียจแมลงสาบ?: แมลงสาบในสังคมวัฒนธรรม
  ลีลา วรวุฒิสุนทร
 • ไปสวนสัตว์ ดู(สวน)สัตว์
  สายพิณ ศุพุทธมงคล
 • สัตว์ศึกษา: สู่โลกหลังภาพแทน
  สุรเดช โชติอุดมพันธ์
 • มังกร
  ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

อ่านคำนำ โดย สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ ได้ที่นี่

Download (PDF, 395KB)