ccscs

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

คน ค้น คน: จริยธรรมในการทำงานทางมานุษยวิทยา

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย และ สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9 อาคารเอนกประสงค์ 1

นิเวศวิทยาจิตวิญญาณ: การปฏิวัติเงียบ?

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?

บันทึกจากงานสัมมนาวิชาการ “สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้” วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556

สู่สันติภาพในอุษาคเนย์?: กระบวนการสันติภาพในพม่า มาเลเซีย และจังหวัดชายแดนไทยภาคใต้

จัดโดย ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สีสันในควันไฟ: ชีวิตชาวมลายูมุสลิมในเหตุการณ์ความไม่สงบ

ชมภาพยนตร์สารคดีและร่วมเสวนาวิชาการว่าด้วยหนังสือ Just Enough: A Journey into Thailand’s Troubled South วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มธ. ท่าพระจันทร์

VIDEO: เสวนา เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

บันทึก video จากงานเสวนาของศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เหตุใดไฟใต้จึงยังคงลุกโชน: เสียงจากคนในพื้นที่ สื่อท้องถิ่น และการศึกษาภาคสนาม

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญชมภาพยนตร์สารคดี “เขาชื่ออัสฮารี” และร่วมเสวนาเพื่อส่งเสริมความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบและชีวิตชาวมลายูมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น.

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบส่วนข้อเขียน ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ให้มารับการทดสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555