ccscs

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว

ศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญชมภาพยนตร์และร่วมเสวนาวิชาการ อิสลามที่รู้สึก: ภาพ เสียง และความเคลื่อนไหว วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 – 16.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย (วุฒิปริญญาโท) ให้มารับคัดเลือก (ส่วนข้อเขียน) ในวันที่ 27 และ 29 ตุลาคม 2555

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง นักวิจัย (ระดับวุฒิปริญญาโท) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติงานประจำศูนย์ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่ วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2555

Natural Hazards in Anthropological Perspective

โดย Professor Leslie E. Sponsel
(University of Hawai’i at Manoa)
2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 -16.30 น.