ปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

info

กราฟิคใบปิด: ชุติมาศ เลิศศิรรังสรรค์

ออกมาข้างใน เข้าไปข้างนอก

ขอเชิญรับฟังปาฐกถาเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี
การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์
ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

09.30-10.30 น.

Anthropocene: Past, Present and Future
ยุคมนุษย์กลืนโลก: วันวาน วันนี้ วันข้างหน้า

Professor Katherine A. Bowie
Department of Anthropology, University of Wisconsin, Madison

10.30-11.30 น.

ศาสตร์ VS สหวิทยาการ:
กระบวนทัศน์และความท้าทายในโลกวิชาการสมัยใหม่

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
อาคารคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

11.30 – 12.15 น.
แม่หญิงไม่ขายตัว
ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ดูกำหนดการกิจกรรมวิชาการ-งานสังสรรค์เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาทั้งหมดได้ ที่นี่