สรวลเสวนาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 3/2556

socanth talk series 3:2556 bonlert


ภาพ: บุญเลิศ วิเศษปรีชา

สรวลเสวนาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา
ครั้งที่ 3/2556

ขอเชิญฟังการบรรยายหัวข้อ

รื่นรมย์ระคนทนทุกข์: ชีวิตคนไร้บ้านในมะนิลา

บทสนทนากับความคิดที่ยังไม่ลงตัวระหว่างทางการศึกษาชีวิตข้างถนนในมะนิลา

โดย อาจารย์บุญเลิศ วิเศษปรีชา
อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
PhD candidate, Department of Anthropology,
University of Wisconsin-Madison

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556
เวลา 10.00-12.00 น.

ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


การบรรยายครั้งนี้ ตั้งใจเสนอภาพชีวิตของคนไร้บ้านในมะนิลา ที่ผู้ศึกษาเองก็ยังไม่มีข้อสรุป เป็นความพยายามที่จะเข้าใจคนไร้บ้านว่า ท่ามกลางเงื่อนไขที่ยากลำบาก พวกเขามีด้านที่รื่นรมย์อย่างไรบ้าง แลวิเคราะห์ความช่วยเหลือคนไร้บ้านขององค์กรทางศาสนา ที่อาจมองได้ว่า ทั้งช่วยเหลือหรือเย็นชาต่อชีวิตคนไร้บ้าน

นอกจากนี้ ยังขอเชิญชวนให้ผู้ร่วมเสวนาตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก่อนที่ผู้วิจัยจะกลับไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ณ กรุงมะนิลา ต่อไป


อ่าน บทสะท้อนประสบการณ์ภาคสนามของอาจารย์บุญเลิศ ใน สนาม จดหมายข่าวคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้ ที่นี่