จริยธรรมของนักศึกษา

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี 12121

ฝ่ายบริการวิชาการ
โทร. 0-2696-5814
ฝ่ายการนักศึกษา
โทร. 0-2696 -5806

โทรสาร: 0-2696-5812

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

โครงการบัณฑิตศึกษา

เส้นทางของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ศิษย์เก่า


การคัดลอกผลงานวิชาการ


Plagiarism หมายถึง การคัดลอกผลงาน หรือแอบอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นให้มาเป็นของตน พฤติกรรมที่สะท้อนความหมายดังกล่าว อาทิเช่น การนำแนวคิด งาน หรือผลงานของผู้อื่นไปใช้เสมือนว่าเป็นของตนเอง ไม่มีการอ้างอิงแหล่งทีมา หรือ เปิดเผย/ปกปิด ความจริงบางส่วนเกี่ยวกับที่มา/แหล่งข้อมูล ซึ่งทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าเป็นผลงาน/ความคิดของตน

ที่มา: เอกสาร “จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554.

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง ข้อปฏิบัติว่าด้วยการเข้าสอบของนักศึกษา

Download (PDF, 61KB)