ศิษย์เก่า

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

โลกกว้าง ทาง (ไม่) แคบ กับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ปาฐกถาในงานปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข: สถาปนิกผู้วางรากฐานให้กับวงการสื่อทางเลือกและสื่อภาคประชาชนของไทย

ผู้ได้รับโล่เกียรติยศ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี (พ.ศ. 2558)

อธิคม คุณาวุฒิ: ขอให้บัณฑิตทุกท่านใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัยด้วยความกล้าหาญ

ปาฐกถาในงานปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

ธนกฤต ภัทร์ธราธร: บนรอยต่อของการท่องเที่ยวและความยั่งยืน

เจ้าหน้าพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ระดับสูง งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2530

วันดี สันติวุฒิเมธี: นักมานุษยวิทยาบนชายขอบตะวันตก

วันดี สันติวุฒิเมธี บรรณาธิการนิตยสาร สาละวินโพสต์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต (มานุษยวิทยา) ปีการศึกษา 2544

สรกล อดุลยานนท์: หนุ่มเมืองจันท์

สรกล อดุลยานนท์ กรรมการบริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), คอลัมนิสต์มติชนสุดสัปดาห์, กรุงเทพธุรกิจ นามปากกา “หนุ่มเมืองจันท์”
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2527

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล: ผู้พิทักษ์สัญญาให้เป็นสัญญา

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต ปีการศึกษา 2542