มานุษยวิทยาจริยศาสตร์ : มนุษย์ สิ่งที่ดี และอนาคต

มานุษยวิทยาจริยศาสตร์ : มนุษย์ สิ่งที่ดี และอนาคตดร. ประเสริฐ แรงกล้าจัดพิมพ์โดย สำนักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2565)หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565หนังสือเล่มนี้ได้รับทุนสนับสนุนการเขียนตำราจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 คำนำ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562 ขณะทำวิจัยเรื่องอนาคตกับแรงงานสัญชาติพม่าในเมืองประมงแห่งหนึ่งในภาคใต้ของไทย ผู้เขียนพบว่า ผู้ให้ข้อมูลจำนวนมากมีชีวิตอยู่กับการตัดสินใจและการกระทำที่น่าลำบากใจหลายเรื่อง นับตั้งแต่ การเปลี่ยนงานใหม่ เพราะอยากได้งานที่ดีกว่าและมีรายได้มากขึ้น แม้จะต้องทำเอกสารใหม่และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สามีภรรยาคู่หนึ่งกลับไปอยู่พม่าพร้อมแผนเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน เพราะร่างกายในวัยเกือบ 60 ปีมีปัญหาสุขภาพจนไม่เหมาะกับงานหนักอีกต่อไป แรงงานพม่าบางรายที่อยู่อาศัยอยู่เป็นเวลานานมีช่องทางเปิดร้านขายสินค้าและอาหารพม่า ทั้งที่รัฐไทยบอกว่าการประกอบการของแรงงานข้ามชาติเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ในด้านความสัมพันธ์ หลายครอบครัวพยายามจัดการและตักเตือน คู่ชีวิตหรือพ่อแม่ (ผู้อยู่ที่พม่า) ที่เล่นการพนันและมักทำให้ครอบครัวสูญเสียทรัพย์สิน แรงงานที่เป็นพ่อแม่ต้องคิดหาทางรับมือกับพฤติกรรมเกเรและใช้ยาเสพติดของลูกวัยรุ่นที่ติดตามมาทำงานในไทย ส่วนพ่อแม่ที่มีลูกเล็กรู้สึกคิดถึงลูกที่นำไปฝากให้ญาติเลี้ยงที่พม่าและคอยตำหนิตนเองว่าไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ดีพอ และสุดท้าย แรงงานที่เป็นลูกที่มาทำงานในไทยต่อเนื่องยาวนาน (บางกรณีอาจมากกว่า 20 ปี) คิดหาวิธีการดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่าและล้มป่วยอยู่ที่พม่า โดยตัวเองไม่ต้องกลับไปตกงานขาดรายได้อยู่ที่บ้าน สถานการณ์เหล่านี้สร้างคำถามให้กับผู้เขียนว่า สถานะการเป็นคนงานข้ามชาติ เป็นแม่ค้า เป็นสามีหรือภรรยา เป็นพ่อแม่ และเป็นลูก (ของพ่อแม่ที่อยู่พม่า) ดำรงอยู่ได้อย่างไรท่ามกลางความเป็นอยู่อย่างยากลำบากและมีรายได้น้อยของชีวิตแรงงานข้ามชาติ […]

โบราณคดี: อดีต มนุษย์และสังคม

โดย ผศ. ดร. พจนก กาญจนจันทร
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เคล็ดไทย (2565)

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในกระแสข้ามศาสตร์

จัดพิมพ์และเผยแพร่ให้เข้าถึงโดยเสรี (open access)โดยงบประมาณสนับสนุนจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม 2565 ISBN 978-616-488-320-8 บรรณาธิการต้นฉบับ: อภิรดา มีเดช | ศรัณย์ วงศ์ขจิตร พิสูจน์อักษร: ศรัณย์ วงศ์ขจิตร รูปเล่ม: เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย แบบปก: สกลชนก เผื่อนพงษ์ 
 พิมพ์ที่: บริษัท โอ.เอส. พรินติ้งเฮาส์ จำกัด ดาวน์โหลดหนังสือทั้งเล่ม: [pdf] สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในกระแสข้ามศาสตร์by คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์is licensed under a Creative CommonsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0International License. ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  บรรณาธิการ บทความ บทบรรณาธิการ: เมื่อนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยารุ่นใหม่สนทนาข้ามศาสตร์ [pdf] ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]

In Memoriam | Miangul Adnan Aurangzab (1961-2022)

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่ออสัญกรรมของเมียงกูล อัดนัน โอรังเซป (Miangul Adnan Aurangzab) ผู้ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสานความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างปากีสถานกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

อุทิศครู: Professor Charles Keyes

โดย ศาสตราจารย์ ดร.นิติ ภวัครพันธ์ุ
กรรมการประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาลัยศาสตราจารย์ Charles F. Keyes

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของศาสตราจารย์คายส์มา ณ ที่นี้

มานุษยวิทยาอุษาคเนย์

ดร.พิเชฐ สายพันธ์
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2564)

คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและความเข้าใจทางเพศ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ [view]

วิวาทะมานุษยวิทยา: วิถีทฤษฎีและวิธีวิทยา

ยุกติ มุกดาวิจิตร (2564)
จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สยามปริทัศน์