ประกาศ

กิจกรรมวิชาการ

blog

อาจารย์สาขาสังคมวิทยา

อาจารย์สาขามานุษยวิทยา

ทำความรู้จักหลักสูตรการวิจัยทางสังคม (โครงการพิเศษ) คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จบแล้วต่อยอดอาชีพได้หลากหลาย ทั้งอาชีพนักวิจัยในสถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน นักอาชญาวิทยา นักข่าวแนวสอบสวนเปิดโปง